Obsługa prawna firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek to jedna z naszych głównych specjalizacji. Obsługując naszych klientów, zawsze mamy na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. W ramach obsługi prawnej dotyczącej umów, Kancelaria oferuje wsparcie przy tworzeniu umów czy też analizie nadesłanych przez Państwa kontrahentów projektów umów wraz ze wskazaniem ryzyk kontraktowych. Kancelaria oferuje również wsparcie przy negocjacji treści umów oraz reprezentację przy dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją umów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, organami egzekucyjnymi, sądami lub w postępowaniach polubownych.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie tworzenia strategii postępowania z kontrahentami, w taki sposób aby zminimalizować ryzyka przyszłych roszczeń przysługujących Państwa kontrahentom, a jednocześnie zmaksymalizować możliwości egzekucji wierzytelności przysługujących Państwu.

Masz pytania lub chcesz
wiedzieć więcej napisz do nas