Inwestycje infrastrukturalne

Doradzamy w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych (modernizacje linii kolejowych, budowa autostrad, lotnisk, modernizacja kanałów rzecznych i urządzeń hydrotechnicznych) oraz w przygotowaniu strategii prowadzenia sporu i negocjacji z zamawiającymi. Doradzaliśmy w ramach realizacji projektów modernizacji linii kolejowych na terenie Polski, w tym m.in. modernizacji linii E75, projektu Rail Baltica, w zakresie wykonania studiów wykonalności, projektów budowlanych, robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego, zarówno na etapie pozyskania zamówienia, jak i podczas całego procesu inwestycyjnego

Masz pytania lub chcesz
wiedzieć więcej napisz do nas