Restrukturyzacje i upadłości

Zapewniamy wsparcie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przeprowadzamy przez proces restrukturyzacji oraz umożliwiamy profesjonalne przygotowanie upadłości. Zabezpieczamy interesy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz doradzamy inwestorom zainteresowanym nabyciem przedsiębiorstwa lub składników majątkowych.

Przeprowadzamy kompleksową analizę sytuacji przedsiębiorstw zmagających się z problemami finansowymi i dobieramy optymalne rozwiązania mające na celu uniknięcie niewypłacalności. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym postępowaniach układowych i sanacyjnych, które poprzez zawarcie układu z wierzycielami umożliwiają dłużnikowi naprawę przedsiębiorstwa, oddłużenie, a w konsekwencji dają szansę na nowe otwarcie.

Masz pytania lub chcesz
wiedzieć więcej napisz do nas