Sprawy karno-gospodarcze

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie we wszystkich aspektach prawa karnego. Prawnicy Naszej Kancelarii prowadzą wewnętrzne postępowania wyjaśniające i działają w postępowaniach prowadzonych przez organy, służby i urzędy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych dotyczących oszustw, łapownictwa, przestępstw przeciwko spółkom i wierzycielom, prania brudnych pieniędzy oraz zmów przetargowych. Działamy jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych w postępowaniach karnych.

 

W ramach postępowania karnego lub karno-skarbowego, nasza Kancelaria podejmuje się reprezentacji m.in.

  • obecnych lub byłych członków zarządów lub rad nadzorczych spółek, fundacji, stowarzyszeń lub innych podmiotów gospodarczych oraz osób związanych z działalnością gospodarczą w procesach karnych,
  • oskarżonego jako obrońca,
  • pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika,
  • oskarżyciela posiłkowego,
  • powoda cywilnego w procesie karnym,
  • klientów przed sądami i organami ścigania.

 

Masz pytania lub chcesz
wiedzieć więcej napisz do nas