Prawo pracy

Kancelaria oferuje usługi w zakresie wsparcia działów HR w codziennych obowiązkach. Doradzamy Pracodawcom w zakresie form i sposobów korzystnego dla Pracodawcy zatrudniania i zwalniania pracowników. Zapewniamy pomoc przy restrukturyzacji zatrudnienia i procedurze zwolnień grupowych. Sporządzamy wszelkie regulaminy wewnętrzne w zakładach pracy. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  1. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  2. reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
  3. pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
  4. ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  5. doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
  6. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

Masz pytania lub chcesz
wiedzieć więcej napisz do nas